2551020727 Νικομήδειας 7, Αλεξανδρούπολη www.botsiavasg@gmail.com